Skip to content

Verzia vyvinutá zo série Cor Galicia Premium, kombinovaného systému hliník-drevo s prerušením tepelného mostu a s konštrukčnou hĺbkou rámu 66,5 mm, ktorá obsahuje štandardné kovanie C 16 s možnosťou trojitej regulácie a čelného upevnenia.
Séria disponuje podobnou estetikou,zlepšenými tepelnými i akustickými vlastnosťami ako predchádzajúca verzia, jedná sa však o ekonomickejšie okno, ktorého výroba a použitie materiálov boli optimizované o 10-20%.

Skladá sa z vonkajších hliníkových profilov spojených s profilmi z polyamidu 14,6 a 16 mm, ktoré vytvoria zónu prerušenia tepelného mosta, čím výrazne zlepšia tepelnú izoláciu dosahujúc minimálne hodnoty priepustnosti na 1.1 (W/m²K).
Spájanie vonkajších hliníkových profilov a vnútorných drevených profilov sa realizuje dvomi spôsobmi: prostredníctvom nezávislého spájania svorkami (umožňuje výmenu dreveného profilu a odlišné povrchové úpravy od tých, ktoré sa zvyčajne dodávajú) a prostredníctvom spájania tesnením z EPDM. V oboch prípadoch táto súprava zaisťuje dokonalú absobciu rôznej dilatácie týchto materiálov.

Galéria realizácií

Technické údaje

Maximálne zasklenie

40 mm. (Krídlo) / 30 mm. (Fix)

Možnosti otvárania

Vnútorné otváranie: otváravé, otváravo-sklopné a sklopné.

Časti

Rám – 66,4 mm / Krídlo – 85,3 mm

Hrúbka steny profilov

Okno: 1,5 mm

Dvere: 1,6 mm

Šírka polyamidovej vložky
Rám 14,8 mm / Krídlo 16 mm

Maximálne rozmery

Šírka (L) = 1400 mm
Výška (H) = 2400 mm

Maximálna hmotnosť/krídlo: 100 Kg

Konzultovať hmotnosť a maximálne rozmery podľa typu.

Povrchové úpravy

Vonkajší hliník:

  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie
  • Eloxovanie

Vnútorné drevo:

Americký dub, Sapeli, borovica Mellisa a ďaľšie možnosti na objednávku

Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 1,1 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia
Rw=40 dB

Prievzdušnosť
(EN 12207:2000): Trieda 4

Vodotesnosť
(EN 12208:2000): Trieda E1050

Odolnosť proti vetru
(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m, 2 krídla

Stiahnuť technické info

Chcem nezáväznú cenovú kalkuláciu
Back To Top