Skip to content

Nový systém protipožiarnych dverí s klasifikáciou triedy EI260 požiarnej ochrany, ktorý ponúka riešenia na požiadavky bezpečnosti v prípade vzniku požiaru tým, že umožňuje rozdelenie objektu do požiarnych úsekov a evakuáciu jej užívateľov.
Koplanárne profily so stavebnou hĺbkov 80 mm, rovnými líniami, stenami hrúbky 2,2 mm a šírkou prerušenia tepelného mostu 35 mm, ponúkajú požiarnu odolnosť po dobu 60 minút. Tento efekt sa dosiahne použitím nehorľavých izolačných materiálov, retardérov horenia v komore profilu, použitím tesnenia z ohňovzdorného materiálu s dilatačným účinkom a biologicky nezávadným papierom v oblasti upevnenia skla.
S hodnotou priepustnosti na ráme od 1.4 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a jej vysoká kapacita zasklenia až do 56 mm zaručuje maximálnu zvukovú izoláciu.
Možnosť spojenia s pevným zasklením, použitia panikových kovaní, automatické zatváranie dverí ako aj pánty a kľučky určené a schválené pre sektor požiarov.

Galéria realizácií

Technické údaje

Maximálne zasklenie

48 mm

Možnosti otvárania

Vnútorné otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové.
Vonkajšie otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové.

Časti

Rám – 80 mm / Krídlo – 80 mm

Hrúbka steny profilov

Dvere: 2,2 mm

Šírka polyamidovej vložky
35 mm

Maximálne rozmery / krídlo

Šírka (L) = 1500 mm
Výška (H) = 2600 mm

Maximálna hmotnosť/krídlo: 220 kg

Konzultovať hmotnosť a maximálne rozmery podľa typu.

Povrchové úpravy

  • Možnosť dvojfarebnosti
  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie
  • Eloxovanie

Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 1,4 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia
Rw=38 dB

Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť
EN 1364-1:2000 – EN 1634-1:2010

TRIEDA EI260 – C5
(EN 13501-2:2009+A1:2010) C5: 200.000

Skúška na referenčných dverách 1,35 x 2,35 m, 1 krídlo, Sklo EI60 monolitické 23 a 25 mm.

Stiahnuť technické info

Chcem nezáväznú cenovú kalkuláciu
Back To Top