Skip to content

Nová generácia fasády, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení.

Základné profily sú rozmerov od 16 mm do 250 mm pre stĺpy, a od 22.5 mm do 255.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo sú kompatibilné pre všetky nové fasády CORTIZO. Kompletná sada týchto profilov a ich mechanických spojov dovoľuje realizáciu všetkých typov fasád (vertikálne, šikmé, s pravým uhlom 90º, polygonálne), a riešení pri zasklievaní sklami veľkých rozmerov a hmotností.

V tomto type fasády ST 52 je sklo lepené na hliníkový rám štrukturálnym silikónovým lepidlom. Takto pripravená štruktúra sa montuje na nosný profil pomocou spon so systému fasády SG 52.

Estetickou úlohou systému ST 52 je poskytnúť rovnaký vzhľad fixných a otváravých skiel z vonkajšej aj z vnútornej strany.

Z vonkajšieho pohľadu na systém je vidieť len sklo (bez profilov). Pre zabezpečenie vodotesnosti je po celom obvode každého skleného modulu nainštalované tesnenie z EPDM materiálu.

Galéria realizácií

Technické údaje

Maximálne zasklenie

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 38 mm*
Minimálna veľkosť otvoru zasklenia: 6 mm
* Obráťte sa na väčšie hrúbky

Možnosti otvárania

Von-výklopné, skryté

Časti

Stĺp – 52 mm / Priečnik- 52 mm

Hrúbka steny profilov

Stĺp – 2,1 mm / 3,0 mm
Priečnik 2,1 mm

Maximálne / minimálne rozmery otvárania

Šírka Max. (L) = 2500 mm
Výška Max. (H) = 2500 mm

Šírka Min. (L) = 500 mm
Výška Min. (H) = 650 mm

Maximálna hmotnosť/krídlo

Otváranie von-výklopné 180 kg

Konzultovať hmotnosť a maximálne rozmery podľa typu.

Povrchové úpravy

  • Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie
  • Eloxovanie

Tepelná priepustnosť

Ucw od 0,7 (W/m²K)

Konzultovať rozmer skla

Britský certifikát CWCT

Prievzdušnosť
(EN 12152:2000) Trieda AE

Vodotesnosť
(EN 13114:2001) Trieda RE750

Odolnosť proti vetru
(EN 13116:2001): VHODNÝ

(návrhové zaťaženie 1200 Pa- bezpečnostné zaťaženie 1800 Pa)
Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m

Stiahnuť technické info

Chcem nezáväznú cenovú kalkuláciu
Back To Top